Je bent nu hier:/Privacyverklaring
Privacyverklaring 2018-05-03T19:04:16+00:00

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens BouWtoer van jou verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van de nieuwsbrief van BouWtoer2018. BouWtoer Leudal is een initiatief van de gemeente Leudal.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

De gemeente Leudal is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de gemeente Leudal beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. De gemeente Leudal is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Je kunt de gemeente Leudal hierop aanspreken.

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom?

De gemeente Leudal verwerkt persoonsgegevens over jou als je deze gegevens aan ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief en als je het contactformulier gebruikt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dat geval verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Interactie met de nieuwsbrief (klik- en opengedrag)

De gemeente Leudal kan alleen met jouw toestemming de persoonsgegevens verwerken die je invult op het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief of het contactformulier. De hierboven genoemde persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de volgende doelen:

  • Verzenden periodieke nieuwsbrief
  • Verzenden extra themanieuwsbrieven
  • Informeren over wijzigingen in de nieuwsbrief
  • Bepalen of de juiste doelgroep wordt bereikt met de nieuwsbrief
  • Beantwoorden van of reageren op vragen of opmerkingen die via het contactformulier worden ontvangen

Wat is de bewaartermijn van jouw gegevens?

De gemeente Leudal bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Je kunt je gegevens gemakkelijk inzien, corrigeren of verwijderen via de link die onder elke nieuwsbrief staat die je van ons krijgt. Heb je jezelf uitgeschreven voor de nieuwsbrief? Dan worden je gegevens na maximaal een maand definitief verwijderd.

Aan wie worden jouw gegevens verstrekt?

De gemeente Leudal verstrekt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mailchimp is de e-mailing software die we gebruiken om de nieuwsbrief te versturen. Zij verwerken jouw gegevens in onze opdracht. De gemeente Leudal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je gegevens gemakkelijk inzien, corrigeren of verwijderen via de link die onder elke nieuwsbrief staat die je van ons krijgt. Kom je er niet uit? Neem contact met ons op via bouwtoer@leudal.nl

Heb je vragen of klachten?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via bouwtoer@leudal.nl  Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.