Je bent nu hier:/Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen 2018-04-30T14:40:32+00:00

Veelgestelde vragen

Op deze pagina treft u een overzicht van veelgestelde vragen over BouWtoer Leudal.

Algemene vragen

Waar kan ik informatie over BouWtoer vinden? 2018-04-25T13:02:43+00:00

Zie onze website www.bouwtoerleudal.nl, of meld je hier aan voor de digitale nieuwsbrief en volg de sociale media. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op via bouwtoer@leudal.nl.

Waar vindt de BouWtoer plaats? 2018-04-25T13:00:42+00:00

Afhankelijk van het onderwerp en datgene wat de betrokken partijen bedenken hoe zo’n dag, avond of dagdeel eruit ziet zal de BouWtoer daar plaats vinden waar het nauwe raakvlakken heeft met het onderwerp.

Hoe kan ik meedoen aan de BouWtoer? 2018-04-25T12:59:00+00:00

Ben je betrokken, positief kritisch en heb je creatieve ideeën dan ben je van harte welkom om met ons mee te doen en denken. Je kunt je aanmelden op onze startpagina of contact opnemen via bouwtoer@leudal.nl.

Wie doen er allemaal mee aan de BouWtoer? 2018-04-25T12:57:46+00:00

Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. Van inwoners, bedrijven, instellingen, raadsleden, wethouders, ambtenaren tot aan dorpsraden. Iedereen die mee wil doen is welkom.

Wanneer vindt de BouWtoer plaats? 2018-04-25T12:56:22+00:00

De zes onderwerpen worden verspreid in 2018 opgepakt. De agenda ziet er als volgt uit:

 • Mei 2018: Openbaar groen
 • Juni 2018: Leefbaarheid
 • September 2018: Wonen
 • Oktober 2018: Gezondheid
 • November 2018: Verkeersveiligheid
 • December 2018: Gemeenschapshuizen

*exacte data worden in overleg met betrokken inwoners en partners gepland

Hoe zijn de onderwerpen bepaald die centraal staan in de BouWtoer? 2018-03-31T17:47:32+00:00

De onderwerpen zijn bepaald door een uitvraag onder inwoners en dorpsraden via verschillende mediakanalen. In totaal zijn uit 170 reacties zes onderwerpen gehaald.

Welke onderwerpen staan centraal in de BouWtoer? 2018-03-31T14:02:16+00:00

De onderwerpen die centraal staan zijn:

 • openbaar groen
 • leefbaarheid
 • wonen
 • gezondheid
 • verkeersveiligheid
 • gemeenschapshuizen.
Waarom wordt de BouWtoer georganiseerd? 2018-03-31T14:00:58+00:00

Om op een juiste manier met de uitdagingen van de toekomst om te gaan, moeten we samenwerken. Inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpsplatforms, maatschappelijke partners en de gemeente moeten samen oplossingen vinden voor de uitdagingen die voor ons liggen. Elkaar kennen en samen in gesprek gaan over deze uitdagingen, is hierbij belangrijk. Uit een imago-onderzoek in 2017 blijkt dat de gemeente Leudal op het vlak van toegankelijkheid en bereikbaarheid nog sterk kan verbeteren. Dit vormt aanleiding om aan de slag te gaan met de BouWtoer 2018. Centraal hierin staat het ‘Samenwerken aan het Leudal van morgen’.

Wat houdt de BouWtoer in? 2018-03-31T14:00:00+00:00

Samen bouwen aan het Leudal van morgen! Met die slogan gaat de gemeente Leudal samen met inwoners, verenigingen, stichtingen, ondernemers, dorpsplatforms en andere partners aan de slag om Leudal beter te maken. In 2018 staan zes onderwerpen centraal die door inwoners en dorpsraden zijn aangedragen. Per onderwerp wordt ontmoeting en gesprek georganiseerd. Hoe dit wordt vormgegeven, dat bepalen de betrokken inwoners en partijen gezamenlijk.

Heeft u ook een vraag?

Stuur een mail naar bouwtoer@leudal.nl

Veelgestelde vragen per thema

Thema Openbaar groen – veelgestelde vragen

thema openbaar groen
Hoe zijn de onderwerpen bepaald die centraal staan in de BouWtoer? 2018-03-31T17:47:32+00:00

De onderwerpen zijn bepaald door een uitvraag onder inwoners en dorpsraden via verschillende mediakanalen. In totaal zijn uit 170 reacties zes onderwerpen gehaald.

Thema Leefbaarheid – veelgestelde vragen

thema leefbaarheid
Hoe zijn de onderwerpen bepaald die centraal staan in de BouWtoer? 2018-03-31T17:47:32+00:00

De onderwerpen zijn bepaald door een uitvraag onder inwoners en dorpsraden via verschillende mediakanalen. In totaal zijn uit 170 reacties zes onderwerpen gehaald.

Thema Wonen – veelgestelde vragen

thema wonen
Hoe zijn de onderwerpen bepaald die centraal staan in de BouWtoer? 2018-03-31T17:47:32+00:00

De onderwerpen zijn bepaald door een uitvraag onder inwoners en dorpsraden via verschillende mediakanalen. In totaal zijn uit 170 reacties zes onderwerpen gehaald.

Thema Gezondheid – veelgestelde vragen

thema gezondheid
Hoe zijn de onderwerpen bepaald die centraal staan in de BouWtoer? 2018-03-31T17:47:32+00:00

De onderwerpen zijn bepaald door een uitvraag onder inwoners en dorpsraden via verschillende mediakanalen. In totaal zijn uit 170 reacties zes onderwerpen gehaald.

Thema Verkeersveiligheid – veelgestelde vragen

thema verkeersveiligheid
Hoe zijn de onderwerpen bepaald die centraal staan in de BouWtoer? 2018-03-31T17:47:32+00:00

De onderwerpen zijn bepaald door een uitvraag onder inwoners en dorpsraden via verschillende mediakanalen. In totaal zijn uit 170 reacties zes onderwerpen gehaald.

Thema Gemeenschapshuizen – veelgestelde vragen

thema gemeenschapshuizen
Hoe zijn de onderwerpen bepaald die centraal staan in de BouWtoer? 2018-03-31T17:47:32+00:00

De onderwerpen zijn bepaald door een uitvraag onder inwoners en dorpsraden via verschillende mediakanalen. In totaal zijn uit 170 reacties zes onderwerpen gehaald.